Metal-Organics

AKA005

ALUMATRANE, tech-90

AKA010

ALUMINUM n-BUTOXIDE, tech-95

AKA020

ALUMINUM s-BUTOXIDE

AKA020.1

ALUMINUM s-BUTOXIDE, 99+%

AKA020.5

ALUMINUM s-BUTOXIDE, 75% in s-butanol

AKA023

ALUMINUM s-BUTOXIDE BIS(ETHYLACETOACETATE), tech-95

AKA030

ALUMINUM t-BUTOXIDE, tech-95

AKA036

ALUMINUM 5-CHLORO-8-HYDROXYQUINOLINATE

AKA040

ALUMINUM DI-s-BUTOXIDE ETHYLACETOACETATE, tech-95

AKA050

ALUMINUM DIISOPROPOXIDE ETHYLACETOACETATE

AKA054

ALUMINUM DIISOPROPYLDITHIOCARBAMATE, tech-95

AKA060

ALUMINUM ETHOXIDE

AKA061

ALUMINUM ETHOXYETHOXYETHOXIDE, 15% in ethoxydiethyleneglycol

AKA062

ALUMINUM 3,5-HEPTANEDIONATE

AKA063

ALUMINUM HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKA067

ALUMINUM 8-HYDROXYQUINOLINATE, 99+%

AKA070

ALUMINUM ISOPROPOXIDE

AKA071

ALUMINUM ISOPROPOXIDE (99.9%)

AKA074

ALUMINUM MAGNESIUM ISOPROPOXIDE

AKA076

ALUMINUM N-NITROSOPHENYLHYDROXYLAMINE

AKA078

ALUMINUM 9-OCTADECENYLACETOACETATE DIISOPROPOXIDE, tech-90

AKA080

ALUMINUM(III) 2,4-PENTANEDIONATE

AKA081

ALUMINUM 2,4-PENTANEDIONATE BIS(ETHYLACETOACETATE)

AKA082

ALUMINUM PHENOXIDE 95%

AKA085

ALUMINUM(III) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKA090

ANTIMONY(III) n-BUTOXIDE

AKA100

ANTIMONY(III) ETHOXIDE

AKA115

ARSENIC TRIETHOXIDE

AKB120

BARIUM ISOPROPOXIDE

AKB121

BARIUM ISOPROPOXIDE, 20% in isopropanol

AKB130

BARIUM(II) 1-METHOXY-2-PROPOXIDE, 25% in methoxypropanol

AKB140

BARIUM 2,4-PENTANEDIONATE, hydrate

AKB144

BARIUM(II) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE, hydrate

AKB144.1

BARIUM(II) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE, anhydrous

AKB150

BERYLLIUM 2,4-PENTANEDIONATE

AKB150.5

BISMUTH DIMETHYLDITHIOCARBAMATE, tech-95

AKB151

BISMUTH HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKB152

BISMUTH(III) ISOPROPOXIDE

AKB153.5

BISMUTH(III) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKB153.8

BORATRANE

AKB154

BORON ALLYLOXIDE

AKB155

BORON n-BUTOXIDE

AKB156

BORON t-BUTOXIDE

AKB156.2

BORON ETHOXIDE

AKB156.4

DIPHENYLBORANE 8-HYDROXYQUINOLINATE

AKB156.5

BORON ISOPROPOXIDE

AKB157

BORON METHOXIDE

AKB157.1

BORON METHOXIDE, 70% in methanol

AKB158

BORON METHOXYETHOXIDE

AKB158.5

BORON n-PROPOXIDE

AKC159.8

CADMIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE, 96%

AKC160

CADMIUM 2,4-PENTANEDIONATE, hydrate

AKC162

CALCIUM ETHOXIDE

AKC162.5

CALCIUM 6,6,7,7,8,8,8-HEPTAFLUORO-2,2-DIMETHYL-3,5-OCTANEDIONATE

AKC163

CALCIUM HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKC165

CALCIUM METHOXIDE, 95%

AKC167

CALCIUM METHOXYETHOXIDE, 20% in methoxyethanol

AKC170

CALCIUM 2,4-PENTANEDIONATE dihydrate, 95%

AKC172

CALCIUM 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKC176

CERIUM(IV) t-BUTOXIDE

AKC180

CERIUM(lV) ISOPROPOXIDE

AKC186

CERIUM(IV) METHOXYETHOXIDE, 18-20% in methoxyethanol

AKC190

CERIUM(III) 2,4-PENTANEDIONATE, hydrate

AKC191

CERIUM(IV) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKC192

CESIUM METHOXIDE, 10% in methanol

AKC195

CHROMIUM(III) BENZOYLACETONATE

AKC205

CHROMIUM(III) 1-METHOXY-2-PROPOXIDE, 10-12% in methoxypropanol

AKC210

CHROMIUM(III) 2,4-PENTANEDIONATE

AKC216

CHROMIUM(III) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKC218

CHROMIUM(III) 1,1,1-TRIFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKC225

COBALT(II) BENZOYLACETONATE

AKC230

COBALT(II) 2,4-PENTANEDIONATE, hydrate

AKC235

COBALT(III) 2,4-PENTANEDIONATE

AKC238

COBALT(II) PHTHALOCYANINE

AKC240

COBALT(III) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKC242

COPPER(II) ALLYLOXYETHOXYTRIFLUOROACETOACETATE

AKC246

COPPER(II) BENZOYLACETONATE

AKC247

COPPER(II) BENZOYLTRIFLUOROACETONATE

AKC248

COPPER(II) DIMETHYLAMINOETHOXIDE

AKC248.5

COPPER(II) DIMETHYLDITHIOCARBAMATE

AKC249

COPPER 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONATE

AKC250

COPPER(II) ETHOXIDE

AKC252

COPPER(II) ETHYLACETOACETATE

AKC252.4

COPPER(II) 6,6,7,7,8,8,8-HEPTAFLUORO-2,2-DIMETHYL-3,5-OCTANEDIONATE

AKC252.5

COPPER(I) HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE 2-BUTYNE COMPLEX

AKC252.7

COPPER(I) HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE CYCLOOCTADIENE COMPLEX

AKC252.8

COPPER(I)/(II) HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE - VINYLTRIMETHYLSILANE COMPLEX

AKC253

COPPER(II) HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE, dihydrate

AKC253.2

COPPER 8-HYDROXYQUINOLINATE

AKC253.5

COPPER(II) METHACRYLOXYETHYLACETOACETATE

AKC255

COPPER(II) METHOXYETHOXYETHOXIDE, 10-12% in methoxyethoxyethanol

AKC260

COPPER(II) 2,4-PENTANEDIONATE

AKC261

COPPER(II) PHTHALOCYANINE

AKC262

COPPER(II) 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKC264

COPPER(II) 1,1,1-TRIFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKD270

DYSPROSIUM 2,4-PENTANEDIONATE, hydrate

AKD272

DYSPROSIUM 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE

AKE274

ERBIUM(III) 6,6,7,7,8,8,8-HEPTAFLUORO-2,2-DIMETHYL-3,5-OCTANEDIONATE

AKE275

ERBIUM HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE

AKE276

ERBIUM 8-HYDROXYQUINOLINATE

©

Copyright 1991 - 2017 Gelest, Inc.

site by Think it First